Lista de distribución AELCO

Creamos unha lista de distribución por correo electrónico; como sabedes, unha vez apuntados a esta lista, as mensaxes enviadas a esta dirección (aelco@uji.es) son distribuídas a todos os apuntados a ela, de maneira que podemos utilizala para facer consultas de todo tipo (relacionadas coa lingüística cognitiva, claro).

A cada membro da lista envíaselle un correo coas instruccións para darse de baixa. Se non o ten pode pórse en contacto con webmaster@aelco.es para calquera xestión.

 1. En principio, esta lista está aberta a todo o mundo; así que se tedes compañeiros que queren apuntarse, pódeno facer sen ningún tipo de problema, ata se non pertencen a AELCO. Para subscribirse á lista de correo hai que enviar unha mensaxe a webmaster@aelco.é co seguinte texto: subscribe aelco Nome_de o_subscritor
  por exemplo
  subscribe aelco Javier Valenzuela Manzanares
 2. Se tedes algún problema coas mensaxes da Lista, sempre podedes porvos en contacto co propietario na dirección seguinte:
  webmaster@aelco.es
  (administrador da lista)
 3. A Lista está pensada máis ben para a difusión de información sobre lingüística cognitiva e campos de estudo afíns: ciencia cognitiva, lingüística, psicoloxía cognitiva, antropoloxía cognitiva, neurociencia, filosofía da mente, etc.
 4. En principio, a maior parte das mensaxes consistirá en información referente a AELCO, así como anuncios de congresos e libros. Tamén se espera que a Lista poida servir para canalizar peticións de información e consellos sobre temas dentro a nosa área de estudo e que se poidan manter debates ou discusións, aínda que este non é o seu obxectivo central.
 5. Recordade que as mensaxes envíanse a:
  aelco@uji.es