Enlaces

Revistas

Ciencia Cognitiva: http://www.cienciacognitiva.org
Cognitive Linguistics: http://www.cogling.group.shef.ac.uk/

Asociacións e institucións

International Cognitive Linguistics Association (ICLA) http://www.cognitivelinguistics.org
Linguistic Society of America http://lsadc.org/
Max Planck Institute for Psycholinguistics http://www.mpi.nl/world/index.html
Asociación Argentina de Lingüística Cognitiva http://www.aalico.com.ar/

Proxectos e outras páxinas de interese

Apuntas bibliográficas de libros de lingüística cognitiva http://www.cognitivelinguistics.org/bookreviews.shtml
Artigos de divulgación sobre as distintas disciplinas que compón a ciencia cognitiva. http://www.cienciacognitiva.org/
CogWeb: Cognitive Cultural Studies http://cogweb.ucla.edu/
Construction Grammar: Información sobre a teoría de Construction Grammar, con eventos, bibliografía, etc. http://www.constructiongrammar.org/
The FrameNet Project: Proxecto de Charles Fillmore e asociados para construír un dicionario con Frame Semantics http://www.icsi.berkeley.edu/~framenet/index.html
The Metaphor Center: Unha recompilación das metáforas máis utilizadas en varios idiomas, ademais de distintos artigos e moita información moi interesante http://metaphor.uoregon.edu/metaphor.htm
The Neural Theory of Language: O antigo proxecto L0 de Berkeley; implementacións computacionais da noción de embodiment. http://www.icsi.berkeley.edu/NTL/
Cognición: páxina sobre metáforas cognitivas do español (chileno) http://www.udec.cl/~cognicio