Premis AELCO

Els premis de l’Associació Espanyola de Lingüística Cognitiva tenen com a finalitat estimular la participació de joves investigadors i investigadores en els congressos internacionals que s’organitzen cada dos anys, així com valorar especialment la presentació d’investigació en format de cartell. Amb aquest objectiu, es concedeix un premi a la millor comunicació d’un investigador no doctor i al millor cartell.

 1. Modalitats
  • Modalitat A: Premi AELCO Predoctoral a la millor comunicació (per a estudiants de doctorat o màster)
  • Modalitat B: Premi AELCO al millor cartell
    
 2. Requisits de participació
  • Ser soci d’AELCO
  • Per a la modalitat A, ser estudiant de doctorat
  • Indicar al full d’inscripció del congrés el desig de participar especificant la modalitat
  • Adjuntar un breu currículum vitae i una versió en paper o esquema del cartell o de la comunicació (powerpoint, exemplari o semblant).*
 3. Jurat

  El jurat estarà integrat per membres de la junta directiva d’AELCo i del comitè científic del congrés

 4. Criteris d’avaluació
  • Continguts científics de la comunicació/cartell (originalitat, rellevància, coneixements anteriors, rigor i profunditat de l’anàlisi, ús correcte dels diferents mecanismes utilitzats, bibliografia actualitzada)
  • Presentació de la comunicació/cartell (organització dels continguts i ús correcte del llenguatge, claredat, elegància, i concisió d’estil, ferramentes de presentació).
 5. Premi
  • Quotes d’assistència al congrés
  • Certificat acreditatiu del Premi
* Les inscripcions es faran amb anterioritat al període de lliurament de documentació del congrés.