Associar-se

Simplement heu d’emplenar la butlleta d’inscripció (abaixar butlleta) i enviar-la a la Secretaria de l’Associació:

Profa. Dra. Dª. Iraide Ibarretxe Antuñano
Universidad de Zaragoza
Facultad de Filosofía y Letras
Lingüística General e Hispánica
Pedro Cerbuna, 12
E-50009 Zaragoza-Spain
Fax: +34 976 761541
Ph.: +34 976 761000 (ext. 3973)
email: iraide@unizar.es

També heu d’abonar la primera quota, per un import de 55€ vàlida per a l’any en curs.

El mètode preferit és la domiciliació bancària (a la butlleta d’inscripció es demanen les dades necessàries).

Alternativament, es pot fer una transferència al compte següent:

Entitat: La Caixa
Titular: AELCO (Associació Espanyola de Lingüística Cognitiva)
Compte corrent: IBAN: ES3621005816960200006515 BIC CAIXESBB
Adreça: La Caixa
Avda. Duques de Lugo
30009 Murcia

Una vegada realitzat el pagament, rebreu la revista Review of Cognitive Linguistics, de l’editorial John Benjamins (dos volums l’any).